RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu...

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

ul. Targowa 13/15 (II piętro oraz III piętro)
87-100 Toruń

NIP 956-14-25-888


Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej   

bip.gov.pl

Dojazd do Kolegium


       W zwiazku z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że niezależnie od pouczeń zawartych w decyzjach i postanowieniach tut. Kolegium:

1. Na mocy art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych, 
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kotrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno - skarbowych, 
 • postępowaniach w sprawach, o których mowa art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres

2. Na mocy art. 15 zzs ust. 10 ww. ustawy w okresie o którym mowa w ust. 1:

 • przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzacych odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się,
 • organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien, ani nie zasadza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa


KOMUNIKAT!!!
W związku z epidemią koronawirusa od dnia 13.03.2020 r. (piątek)

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
JEST ZAMKNIETE DLA INTERESANTÓW
DO ODWOŁANIA

Załatw sprawę zdalnie:
Napisz email, zadzwoń, skorzystaj z platformy Epuap

W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI I SZCZEGÓLNIE
PILNYCH W CELU ICH ZAŁATWIENIA
NALEŻY UMAWIAĆ SIĘ
TELEFONICZNIE

NR TELEFONU:
56 659-85-57
56 659-16-39
56 655-34-17

ADRES EMAIL:

biuro.podawcze@skotorun.pl

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa, do odwołania zostają zniesione ustalone wcześniej terminy rozpraw administracyjnych, terminy ustalone w pismach administracyjnych zaś ulegają wstrzymaniu, nowe terminy zostaną wyznaczone powtórnie.

Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 09.04.2020
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 181 347