RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Informacja o przeprowadzonym w 2010r. postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczyło zakupu samochodu osobowego do celów służbowych. Wybrano tryb zapytania o cenę, gdzyż przedmiotem zamówienia był samochód osobowy, a więc rzecz powszechnie dostępna w rozumieniu ww. ustawy, a wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 193.000 euro.

Zapytanie wraz ze specyfikacją istotnych warunków wysłano do 11 dealerów (w Bydgoszczy i Toruniu). Oferty przesłało 7 firm. Najniższą cenę za samochód osobowy spełniający wszystkie parametry określone w zapytaniu zaproponowała firma AUTO-TORUŃ Sp. z o.o., oferując samochód osobowy OPEL Insignia za cenę 81.600 zł. W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena (przy spełnieniu warunków określonych w zapytaniu). Jako że oba warunki zostały spełnione przez ww. dostawcę, dokonano wyboru jego oferty i podpisano w dniu 7 kwietnia 2010r. stosowną umowę.


Informacja o przeprowadzonym w 2010r. postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie przeprowadzono w trybie i na podstawie przepisów Oddziału 1 Rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania był remont II piętra budynku przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu.

Ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 21.09.2010r. poprzez umieszczenie na stronie BIP tut. Kolegium następujących dokumentów:

 • ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane,
 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane,
 • wzoru formularza ofertowego,
 • wzorów oświadczeń wykonawców,
 • wzoru umowy oraz
 • kosztorysu ofertowego scalonego "ślepego".

W dniu 05.10.2010r. nastąpiło owarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma DOMPOL Sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń, oferując wykonanie przedmiotowych robót remontowo-budowlanych za kwotę 79.938,78 zł netto i właśnie z tą Firmą w dniu 13.10.2010r. podpisana została stosowna umowa.


Informacja o przeprowadzonym w 2011 roku postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie przeprowadzono w trybie i na podstawie przepisów Oddziału 1 Rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania był remont II piętra budynku przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu.

Ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 13.09.2011r. poprzez umieszczenie na stronie BIP tut. Kolegium następujących dokumentów:

 • ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane,
 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane,
 • wzoru formularza ofertowego,
 • wzorów oświadczeń wykonawców,
 • wzoru umowy oraz
 • kosztorysu ofertowego scalonego "ślepego".

W dniu 27.09.2011r. nastąpiło owarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma EKOBUD Toruń, ul. Świerkowa 21a, 87-100 Toruń, oferując wykonanie przedmiotowych robót remontowo-budowlanych za kwotę 42.549,81 zł netto i właśnie z tą Firmą w dniu 05.10.2011r. podpisana została stosowna umowa.


Informacja o przeprowadzonym w 2013 roku postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie przeprowadzono w trybie i na podstawie przepisów Oddziału 1 Rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania był remont III piętra budynku przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu.

Ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 29.07.2013r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz umieszczenie na  stronie BIP tut. Kolegium następujących dokumentów:

ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane,
wzoru formularza ofertowego,
wzorów oświadczeń wykonawców,
wzoru umowy oraz
kosztorysu ofertowego scalonego "ślepego".
W dniu 29.07.2013r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma BUD-DOM Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe, ul. Żemojtela 6, 85-796 Bydgoszcz, oferując wykonanie przedmiotowych robót remontowo-budowlanych za kwotę 58.146,68 zł netto i właśnie z tą Firmą w dniu 05.08.2013r. podpisana została stosowna umowa.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 08.04.2014
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 14.06.2010
Dokument oglądany razy: 14 198