RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi publiczne

Toruń, dnia 29 lipca 2013r.
SKO-323-1/2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
NA WYKONANIE REMONTU III PIĘTRA
W BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 13/15 W TORUNIU

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, na wykonanie remontu III piętra w budynku przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu, we wspólnym słowniku CPV pod numerami 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
BUD-DOM Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe,
ul. Żemojtela 6, 85-796 Bydgoszcz
która to firma zaproponowała najniższą cenę za całość zamówienia. Cena ofertowa: 58.146,68 zł netto, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 68/100 netto (71.520,42 zł brutto).
Umowa z wybranym Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w dniu 05.08.2013 r.

Informacje jawne.
Bezpośrednio przy otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele 4 firm:
1. BUD-DOM Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe
2. Zakład Budowlany Kułaczkowski
3. GENERALIS Szczerbicka Olga
4. Zakład Wielobranżowy Remontowo-Budowlany Zbigniew Markiewicz
W przetargu udział wzięło 5 firm:
1. BUD-DOM Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe,
ul. Żemojtela 6, 85-796 Bydgoszcz
2. Zakład Budowlany Kułaczkowski
ul. Plebiscytowa 26, 87-100 Toruń
3. GENERALIS Szczerbicka Olga
ul. Łowiecka 9, 87-162 Nowa Wieś
4. Zakład Wielobranżowy Remontowo-Budowlany Zbigniew Markiewicz
ul. Leśna 36A, 87-124 Złotoria
5. PUH OMEGA Paweł Zieliński
ul. Królowej Jadwigi 47, 88-100 Inowrocław


Przewodnicząca Komisji konkursowej

Ewa MasternakOpublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 18.09.2013
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 21.09.2010
Dokument oglądany razy: 17 711