RSS
A A A
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2013.235) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.


Aby można było złożyć wniosek do urzędu przy pomocy dostępnego formularza konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Kliknij tutaj, aby założyć konto

Kliknij tutaj, aby przejść do skrzynki podawczej

/81dk4ov1uq/skrytka


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (08:30-14:30) do Biura podawczego Kolegium mieszczącego się w pokoju nr 401 (III piętro) przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu, na następujących nośnikach danych:
a. Pamięć masowa USB
b. Płyta CD-RW, DVD
3. Wysłanie dokumentu na adres biuro.podawcze@skotorun.pl

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokumenty elektroniczne na wymienionych nośnikach danych dostarczać mogą tylko i wyłącznie podmioty realizujące zadania publiczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu akceptuje:
1. dokumenty tekstowe w następujących formatach danych: .doc, .rtf, .txt;
2. dokumenty graficzne w następujących formatach danych: .jpg (.jpeg), .gif;
3. dane skompresowane w następujących formatach danych: .zip, .rar.

Inne wymagania:
1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu, a tym samym nie zostaną rozpatrzone.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 14.12.2021
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 14.12.2021
Dokument oglądany razy: 7 140