RSS
A A A
SmodBIP

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu nie prowadzi żadnych ogólnodostępnych ewidencji i rejestrów przyjmowanych spraw, a istniejące mają jedynie charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu.

W Kolegium znajduje się archiwum zakładowe decyzji i postanowień wydawanych przez Kolegium, odpisy wyroków NSA w sprawach, w których zaskarżone były orzeczenia Kolegium oraz dokumenty księgowe dotyczące działalności SKO. Strony, które brały udział w postępowaniu przed Kolegium mogą zapoznać się z zarchiwizowanymi decyzjami i postanowieniami w godzinach pracy Kolegium.Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 14.12.2021
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 14.12.2021
Dokument oglądany razy: 7 608