RSS
A A A
SmodBIP

Prawo

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE


 • Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
  (t. j. z. U. z 2018 r. poz. 570).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o kontroli w administracji rządowej(t. j. z 2020 r. poz. 224).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych
  (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 828).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego
  (Dz. U. z 1999 r. nr 47 poz. 462).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 125).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  (t. j. z Dz. U. z 2017 r. poz. 931).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2003 r. nr 198 poz. 1925).Opublikował: Aleksandra Solecka
Publikacja dnia: 14.12.2021
Podpisał: Aleksandra Solecka
Dokument z dnia: 30.11.2021
Dokument oglądany razy: 7 640