RSS
A A A
SmodBIP

Zgromadzenie

Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Kompetencje


Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).
Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2. wybór członków komisji konkursowej,
3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.


Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium:

Prezes: Marek Żmuda
Wiceprezes: Katarzyna Mirecka

Członkowie etatowi:

 1.  Marek Drozdowski
 2. Sylwester Gabryszewski
 3. Żanetta Gawarkiewicz
 4. Jaśmina Lesińska
 5. Bożena Tyra
 6. Magdalena Wilczek-Karczewska
 7. Piotr Wiśniewski
 8. Joanna Zadłużna


Członkowie pozaetatowi:

 1. Joanna Cieślak - Popławska
 2. Maciej Lasek
 3. Joanna Maciejewska
 4. Joanna Marcykiewicz
 5. Krzysztof Pankowski
 6. Joanna Poradzewska - Such
 7. Michał Szewczyk
 8. Rafał Śnieżawski
 9. Eugeniusz Tomkiewicz
 10. Jakub Bartłomiej ZemłaOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 30.07.2021
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 16 271