RSS
A A A
SmodBIP

Casus

Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych "CASUS"

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu jest jednym z 49 kolegiów mających swoją reprezentację ogólnopolską. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1659 z późn. zm.), zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu prezesi samorządowych kolegiów odwoławczych tworzą - z mocy prawa - Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Do zadań powyższego zgromadzenia należy: wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania kolegiów, a także ich działalności orzeczniczej, opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności dotyczących kolegiów i postępowania administracyjnego, określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach dotyczących kolegiów.

Od czerwca 1996 r. Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wydaje ogólnopolskie czasopismo prawniczo-administracyjne CASUS, nieodpłatnie docierające do szerokiego grona przedstawicieli władz samorządowych, prawników, senatorów, posłów, jak również środowisk naukowych, profesorów oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Publikowane w CASUSie artykuły służą przede wszystkim ujednolicaniu orzecznictwa administracyjnego, upowszechnianiu wiedzy o samorządowych kolegiach odwoławczych, wymianie doświadczeń z organami i instytucjami decydującymi o kształcie naszego życia państwowo-politycznego oraz systemu prawnego.

W czerwcu 2000 r. uchwałą Krajowej Reprezentacji SKO powołana została Rada Naukowa kwartalnika KRSKO CASUS, w której skład weszli najwybitniejsi polscy znawcy prawa, nie tylko administracyjnego. Od tego czasu w środowiskach naukowych i uniwersyteckich kwartalnik CASUS zaczęto uznawać jako publikator o w pełni naukowym statusie.

Kwartalnik CASUS dostępny jest (do wglądu) w siedzibie tut. Kolegium.Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 7 368