RSS
A A A
SmodBIP

Sprawozdania

Informacja roczna z działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570 z późn. zm.), prezes kolegium przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją.

Informacje roczna

Informacja roczna za 2002 rok

Informacja roczna za 2003 rok

Informacja roczna za 2004 rok

Informacja roczna za 2005 rok

Informacja roczna za 2006 rok

Informacja roczna za 2007 rok

Informacja roczna za 2008 rok

Informacja roczna za 2009 rok

Informacja roczna za 2010 rok

Informacja roczna za 2011 rok

Informacja roczna za 2012 rok

Informacja roczna za 2013 rok

Informacja roczna za 2014 rok

Informacja roczna za 2015 rok

Informacja roczna za 2016 rok

Informacja roczna za 2017 rok

Informacja roczna za 2018 rok

Informacja roczna za 2019 rok

Informacja roczna za 2020 rokOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 29.04.2021
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 7 204